MUDr. Ctirad Kozderka

Průběžná 821
331 41 Kralovice
Firemní telefon: +420 373 396 306
Mobilní telefon: +420 603 277 850
IČ: 47733241Co je aktuálního u nás?

 

 

*************************************************************************

       Výběrové řízení na rezidenční místo

 

MUDr. Ctirad Kozderka, Průběžná 821 , 331 41 Kralovice vyhlašuje ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb. 

 

               výběrové řízení  na  dvě rezidenční místa lékaře  v oboru :

 

                               Pediatrie

 

Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 15. srpna 2022.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

 

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit :

absolventi-tky magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství

či lékaři-řky ve specializační přípravě

 

Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:

- přihláška do výběrového řízení ( viz www.mzcr.cz  , Vyhláška č. 186/2009 Sb.,     

   Příloha 1 - Přihláška.xls )

- osobní dotazník ( viz www.mzcr.cz  , Vyhláška č. 186/2009 Sb.,     

   Příloha 2 – Osobní dotazník.xls )  + 1 fotografie pasového formátu

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ( ne starší 3 měsíců )

- výpis z  Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ( ne starší 3 měsíců )

- neověřená kopie potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání Pediatrie

- neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti

- neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné

  způsobilosti, pokud ji získal

- přehled odborné praxe ( včetně potvrzení o uznatelných zápočtech předchozí praxe )

 

Hodnotící kritéria:

- formální náležitosti:  úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového

   řízení

- vzdělání a kvalifikace,  jazykové znalosti

- odborné znalosti a dovednosti - práce s počítačem,  státní zkoušky ……

- osobnostní předpoklady

 

Způsob hodnocení uchazečů:

- hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o   

   rezidenční místo. 

 

 

Kontakty pro případné dotazy :  c.kozderka@volny.cz , GSM  603 277 850

                                                    ing.jiri.nulicek@seznam.cz , GSM  777 328 995

 

**********************************************************

 

*******************************************************************************

 

Denně provádíme PRůBĚŽNÉ DEZINFIKOVÁNÍ povrchů, používáme ČISTIČKU VZDUCHU a navíc přes noc CELKOVÉ DEZINFIKOVÁNÍ prostor ordinace OZÓNEM.

 

 

*****************************************************

 

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY - přechodné změny ordinační doby

 

 ***************************************************************

Oznamujeme Vám, že během ordinační doby na dětském odd. v Kralovicích není v provozu mobilní telefonní číslo. Volejte na pevnou linku 373 396 306. Telefonní hovory prosíme omezte pouze na skutečně nutné - potřebujeme čas na ošetření pacientů v ordinaci. Děkujeme i za všechny ostatní pacienty za pochopení.

************************************************************************************************************

Upozornění k požadavkům na posudky ke zdravotní způsobilosti:

Prosíme, posudky nenechávejte na poslední chvíli - nemáme nafukovací kapacitu pro jejich zpracování. Pokud víte, že budete posudek potřebovat (např. na letní tábor, akce školy, řidičský průkaz, ke studiu apod.) objednejte se s dostatečným předstihem. (ideálně alespoň 2 měsíce). Posudek ke zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě má platnost 2 roky-o jeho vydání je tedy možno požádat dlouho předem. Vzhledem k přeplnění naší ordinace nemáme kapacitu zvládnout tsunami žádostí o posudky na poslední chvíli např. před nástupy na letní tábory.

Žadatelé o posouzení zdr. stavu musí předložit písemnou žádost se specifikací požadavku o co žádá (např. konkrétní obor studia, konkrétní sportovní disciplína, dětské ozdravné akce a školy v přírodě, řidičský průkaz a skupina, zbrojní průkazy B,C, konkrétní práce v rizikové skupině 1). Žadatel se musí dostavit k prohlídce a to pouze po předchozím objednání s dostatečným časovým předstihem. Posudek se vztahuje pouze k uvedené činnosti.

Pokud potřebujete výpis ze zdravotní dokumentace pro posouzení zdravotního stavu k práci ev. některým sportům, podejte žádost také  s dostatečným časovým předstihem (minimálně 10 pracovních dnů). Zpracování výpisu nelze z kapacitních důvodů realizovat tzv. na počkání.

Děkujeme za respektování tohoto upozornění.

 

Informace o ordinaci MUDr. Ctirad Kozderka

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

www.detsky-lekar-kralovice.cz

 

V ordinaci využíváme laboratorní přístroje k rychlé diagnostice:

  • screeningové vyšetření očních vad u dětí od 6 měsíců věku bezkontaktním přístrojem PlusOptix (bez rozkapávání zorniček, velmi rychlé vyšetření)
  • stanovení CRP (ukazatel zánětu)
  • stanovení krevního cukru glukometrem
  • stanovení červeného krevního barviva hemoglobinometrem
  • stanovení okysličování tkání pulsním oxymetrem
  • průkaz streptokokových infekcí
  • transkutánní bilirubinometrie (stanovení hladiny žlučového barviva u novorozenců bez nutnosti krevního odběru-jen pro sledování dynamiky)

Ordinace v Kralovicích je vybavena čističkou vzduchu s antibakteriálním filtrem.

 

Blíže se o některých zde uvedených vyšetřovacích metodách dočtete v sekci ČLÁNKY.

 

Ordinujeme ve dvou ordinacích:

Prosíme o důsledné dodržování ordinačních hodin pro nemocné ! S nemocnými dětmi nechoďte do ordinace v době vyhrazené pro zdravé děti ! 

1. Ordinace v Kralovicích

Průběžná 821, 331 41  Kralovice

tel.: 373 396 306

 

 

PRO NEMOCNÉ

POUZE PRO OBJEDNANÉ !

DALŠÍ ORDINACE A ČINNOST

Pondělí  

7,30-10,00

10,00-12,30 (kojenci)

12,30-13,00 oběd

13,00-15,30 administrativa

18,00-21,00 Praha (KV KPP)

Úterý

7,30-10,00

10,00-13,00 (preventivní prohlídky)

13,00-13,30 oběd

13,30-14,30 administrativa

15,00-16,30 Žihle

18,00-22,00 Praha (SPLDD VV, RR VOX)

Středa

7,30-10,00

10,00-12,00 (kojenci)

12,00-12,30 oběd

12,30-15,30 administrativa

17,00-20,00 Plzeň (ČLS JEP)

Čtvrtek

12,00-14,30

14,30-18,00 (preventivní prohlídky)

8,00-10,00 Žihle

10,00-11,00 (Žihle - pouze pro objednané)

11,30-12,00 oběd

Pátek

7,30-10,00

 

10,00-13,00 (preventivní prohlídky)

13,00-13,30 oběd

13,30-15,00 administrativa

15,00-22,00 Praha (SPLDD)

 

 

2. Ordinace v Žihli

331 65 Žihle 317

tel.: 603 277 850 (dostupný pouze v ordinační dobu v Žihli)

 Úterý  

  15,00-16,30  dočasně odpolední ordinace uzavřena

Čtvrtek

    8,00-10,00

  10,00-11,00 jen pro objednané !

 

Mohlo by Vás zajímat (odkazy na webové stránky):

certifikát o očkování nebo prodělaném onemocnění (pozitivním testu) na COVID-19:

                     https://ocko.uzis.cz/

očkování dětí proti Covid-19:

                     https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

                     https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/let%C3%A1k-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-nezletil%C3%AD_rev1.pdf 

                     dotazník před očkováním nezletilých: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Dotazn%C3%ADk-p%C5%99ed-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%ADm-proti-covid-19-nezletil%C3%AD-12-15-let-1.pdf

 

http://telemedicina.med.muni.cz/pdm/detske-infekcni-lekarstvi/index.php?pg=videodokumentace--meningokokova-sepse

http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/index.php?menu=metodicke_materialy&metodicke_materialy=metodika_resuscitace

http://www.resuscitace.cz/

http://www.naseporodnice.cz/vyvoj-ditete/sids-syndrom-nahleho-umrti-kojencu.php

http://www.strevni-zanety.cz/home

http://www.ockovanideti.cz

http://www.vakciny.net

http://www.vzp.cz

http://www.vozp.cz

http://www.cpzp.cz

http://www.ozp.cz/

http://www.zpmvcr.cz

http://www.pediatrics.cz/informace-pro-rodice/

http://www.detskylekar.cz/cps/rde/xchg/dlekar/xsl/18845.html

http://www.celiak.cz/

http://www.cfklub.cz/

http://www.praha.apla.cz/

http://www.ordinace.cz/clanek/video-jak-spravne-odstranit-kliste/

http://www.sukl.cz/

http://www.jdemedoskoly.cz/

http://www.scio.cz/paralelnivzdelavani/sciocamp/

http://www.vzacnenemoci.cz/vzacna-onemocneni

http://www.plusoptix.zrak.cz/

http://www.1000dni.cz/nutricni-programovani/

http://www.tehotenstvi.cz/kolik-melo-dite-dostavat-mleka-jake-mleko-vybrat

http://www.nevychova.cz

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

MUDr. Ctirad Kozderka

Čím se zabýváme?

praktické lékařství pro děti a dorost

Kde nás najdete?